lt
Maršrutai į sąrašą

ATRASK ITALIJĄ KAUNE

+370 616 23828 info@kaunasin.lt

Italai Kauną pamėgę jau nuo senų laikų. Senamiestyje gausu istorijų, siekiančių XVI a., susijusių su žymiais žmonėmis, religija ir pastatais. Nepatikėsite, net garsioji Kauno modernistinė architektūra turi itališkąsias šaknis! Mažoji Italija visai čia pat, skirkite jai laiko ir susipažinkite.

1. Kauno pilis (Pilies g. 17)
XVI a. antrosios pilies šeimininkė – garsioji Karalienė Bona Sforca – viena žymiausių ir aktyviausių Lenkijos ir LDK valdovių. Karalienė Bona kilusi iš galingos italų hercogų Sforzų giminės. 1518 m. Bona ištekėjo už Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Žygimanto Senojo. Bona Sforca buvo Renesanso kultūros globėja, ji taip pat laikoma šiuolaikinės Lietuvos virtuvės motina, iš Italijos į Lenkiją ir Lietuvą atvežusia pomidorus, bulves ir agurkus. Kalbama, kad prie Kauno pilies ji turėjo savo daržovių sodelį.

2. Kauno bernardinų vienuolynas ir šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (Papilio g. 7, 9)
XV a. bernardinai buvo pakviesti į Kauną iš Lenkijos. Atvykę reformuotieji pranciškonai įkūrė vienuolyną, kurį titulavo savo reformatoriaus Šv. Bernardo vardu. Todėl šiems, pagal Šv. Pranciškaus regulą gyvenantiems vienuoliams (pranciškonams), prigijo antrasis „bernardinų“ vardas. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pietinėje pusėje yra veikiantis bernardinų vienuolynas ir svečių namai, kuriuose dažnai apsistoja keliautojai.

3. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia (Rotušės a. 9)
Jėzuitai – Romos katalikų vienuolių ordinas, įkurtas 1540 m. Jėzuitai broliai Vijūkai-Kojelavičiai padovanojo savo ordinui prie Rotušės aikštės stovėjusius mūrinius namus. Čia ir pradėta statyti bažnyčia, kurią po dvejų metų sunaikino gaisras. Nepaisant to, darbai buvo tęsiami ir užbaigti 1720 m. Bažnyčia puošniausiu, šiauriniu fasadu žvelgia į Rotušės aikštę, prie rytinio bažnyčios šono glaudžiasi Jėzuitų vienuolyno, o prie vakarinio - Jėzuitų gimnazijos pastatai. Jėzuitų vienuolyno terasoje veikia apžvalgos aikštelė.

4. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (Vilniaus g. 1)
XVIII a. viduryje dėl kintančios mados ir nuolatinio gaisrų pavojaus didžiuosiuose Lietuvos miestuose senuosius medinius altorius imta keisti mūrinių altorių ansambliais, labiau atitinkančiais Italijos Tridento Susirinkimo nuostatas. Kauno Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios interjeras – vienas paskutiniųjų Lietuvos vėlyvojo baroko ansamblių. Septynių altorių ir sakyklos ansamblį sukūrė architektas Karolis iš Skarulių ir skulptorius T. Podgaiskis.

5. Benediktinių vienuolynas ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia (Benediktinių g. 8)
Italijos krikščionis Benediktas Nursietis studijuodamas Romoje išgirdo pašaukimą viską palikti ir atsidėti vien Dievo ieškojimui. Šv. Benedikto Regula – išminties ir saiko šedevras. Ilgainiui jos ėmė laikytis visos Vakarų vienuolijos. Ji aktuali ir gyva iki šiol. Benediktinai yra vienuoliai, kurie gyvena vienuolyne ir paklūsta regulai bei abatui. Gotikinė Šv. Mikalojaus bažnyčia pastatyta XV a. Uždarius vienuolyną, 1948–1990 m. bažnyčioje buvo viešosios bibliotekos knygų saugykla. 1990 m. bažnyčia suremontuota ir grąžinta tikintiesiems, į vienuolyną grįžo benediktinių kongregacijos seserys. Iš senosios bažnyčios yra išlikęs Šv. Benedikto altorius, trys XVIII–XIX a. paveikslai. 

6. Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra (Vilniaus g. 33)
Į Kaune esančius Prezidentūros rūmus vykdavo visi užsienio pasiuntiniai pasveikinti prezidentą valstybinių švenčių ir Naujųjų metų proga. Tarp jų ir Italijos karališkasis ambasadorius G. Amadori, kuris tarpukariu vadovavo diplomatiniam korpusui Kaune. Čia jis įteikė savo skiriamuosius raštus. Prezidentūros sodelyje ant sienos iškabintose nuotraukose galite pamatyti itališką automobilį „Fiat“, kuriuo Prezidentas A. Smetona važinėjo 1928 - 1932 m. Atostogauti į Palangą vykdavęs A. Smetona savo automobilio Kaune nepalikdavo: vykdamas traukiniu kartu ant platformų veždavosi ir mylimą „Fiat“.

7. Vatikano atstovybės namas (V. Putvinskio g. 58) 
Vatikano atstovybės namas buvo pastatytas vienoje iš reprezentatyviausių bei moderniausių tuomečio Kauno gatvių, kurios nuotaiką formavo tarpukario metais išaugusi eilė prestižinių mūrinių, daugiausia gyvenamosios paskirties pastatų. Įdomu, kad statinį projektavęs architektas (V. Landsbergis Žemkalnis) buvo neseniai grįžęs po studijų Italijoje. 1932 m. namas pritaikytas vaikų ligoninei, o ankstyvuoju sovietmečiu įrengtas tuberkuliozinis dispanseris. Vėliau pastate veikė vaikų darželis, miesto Kultūros skyrius, o dabar – Menininkų namai.

8. Stasio ir Kazio Lozoraičių paminklinė lenta (K. Donelaičio g. 58)
Romoje baigęs vokiečių gimnaziją Stasys Lozoraitis pradėjo dirbti Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto, aktyviai veikė Italijos lietuvių veikloje. Jo žmona Daniela d'Ercole-Lozoraitienė gimė Genujoje, Italijoje. Studijavo ir daugelį metų dirbo Europoje, viešųjų ryšių srityje. Pamilusi ir ištekėjusi už S. Lozoraičio, ji pamilo ir vyro Tėvynę Lietuvą. Nedaug kam žinoma, kad Lozoraičių šeima, taupydama savo buities sąskaita centą po cento, atkūrus Nepriklausomybę apie milijoną dolerių skyrė ambasadai išlaikyti. Mažai kam žinoma ir tai, kad S. Lozoraitis iš JAV saugomų Lietuvos valstybei priklausančių 900 tūkst. dolerių vertės atsargų, negaudavo nė cento. Atlyginimai buvo mokami tik A. Smetonos paskirtiems pareigūnams.

9. Pažaislio (Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčios ir Kamaldulių vienuolyno) ansamblis (T. Masiulio g. 31)
Kamaldulių vienuolyną XVII a. pab. pastatė vienas iškiliausių LDK didikų kancleris Kristupas Žygimantas Pacas. Puikiai išmanęs meną kancleris Pažaisliui statyti samdė žymiausius to meto meistrus, asmeniškai rūpinosi statybomis, pirko ir dovanojo meno vertybes. Visą kompleksą suprojektavo italų architektas Džiovanis Batista Fredianis. Jis prisidėjo ir prie kitų garsiausių baroko statinių Lietuvoje – šv. Petro ir Pauliaus, Sapiegų bažnyčių, Pacų rūmų Vilniuje. Didžiąją dalį dekoro sukūrė skulptorius Džiovanis Merli ir florentietis tapytojas Mykolas Angelas Palonis. Pažaislio bažnyčia statyta sekant naujausias to meto itališkas madas. Bendras bažnyčios planas primena Venecijos centrinio plano bažnyčias, o dvibokštis fasadas ir bendroje architektūroje dominuojantis kupolas – Romos ir Šiaurės Italijos barokinius statinius. Pažaislio vienuolyno ansamblio istoriniuose svečių namuose šiandien veikia sveikatingumo kompleksas „Monte Pacis“. Svečių namus XVII a. sau, svečiams ir keliauninkams pastatydino K. Ž. Pacas. Jis ir pavadino namus Monte Pacis, kas reiškia taikos kalną. Iškilminga, solidi, erdvi pirmojo aukšto brandžiojo baroko stiliaus Fundatorių salė puošta freskomis bei originaliais italų meistro M. A. Palonio paveikslais.

10. Istorinės technikos muziejus (S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A)
Istorinės technikos muziejus – tai „gyva“, mobili istorinės, karinės technikos ekspozicija. Muziejuje galima pamatyti praėjusio šimtmečio itališkų automobilių modelius. Išankstinė registracija tel. +370 682 27122.

11. Raudondvario dvaras ir oranžerija (Pilies takas 1, Raudondvaris)
Raudondvario dvaro oranžerija suprojektuota garsaus italų architekto Cezario Anikinio. C. Anikinis po Napoleono karų atvyko į Lietuvą ir čia vykdė architektūrinius projektus. Dešimt paskutiniųjų savo gyvenimo metų jis praleido Raudondvaryje. Pakviestas dirbti grafo B. E. Tiškevičiaus, jis daug prisidėjo plečiant Raudondvario parką, restauruojant pilį, suprojektavo ir pastatė dešimties kambarių medinius parapijos namus-špitolę. Iki mūsų dienų išlikusi autentiška klebonija. Teigiama, kad L. C. Anikinis mirė 1861 m. nukritęs nuo pastolių. Palaidotas Raudondvario kapinėse, jo kapas atsuktas į bažnyčią.

12. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia (M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris)
1915 m. pastatyta Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Bažnyčios altoriuje palaidota grafo Benedikto Emanuelio Tiškevičiaus žmona Vanda Vankovičaitė – Tiškevičienė. Antkapinį paminklą iš baltojo kararos marmuro suprojektavo ir nukaldino italų skulptorius Luigis Pampalonis. Šis antakpinis paminklas kainavo brangiau nei bažnyčia. Skulptūra kainavusi 60 tūkst. aukso rublių, o bažnyčia - 45 tūkst. aukso rublių.

Skaityti daugiau

taip pat gali patikti

Uždaryti

Pažiūrėkite ką gausite! Šios savaitės naujienlaiškis

Užsisakyti naujienlaiškį